bg_top_wave
Deva Group skapar konkreta resultat
Genom att kombinera ett gediget industriellt verksamhets- och systemkunnande med lång konsulterfarenhet skapar bolagen i Deva Group konkreta resultat och mervärden hos sina kunder. Portföljbolagen i Deva Group omsätter tillsammans knappt 400 mkr och har ca 300 anställda.

Memo Industriplast

Memo Industriplast är en högteknologisk tillverkare av avancerade polymera komponenter till kunder inom svenska och internationella industrisegment. En partner som tillsammans med sina kunder arbetar från idé, konstruktion och verktygsframtagning till formsprutning, kvalitetssäkring, montering och logistik.

Webbplats: www.memo.se

Läs mer

Wikmanshyttan Safety

Wikmanshyttan är en ledande leverantör av personlig skyddsutrustning till skog-, trädgårds-, verkstads-, varvs- och byggindustrin. Bolaget innehar en komplett produktionsstruktur från råvaror till helt färdigförpackade produkter för slutkund. Produktfloran inkluderar olika typer av hörselskydd, ögonskydd, hjälmar och tillbehör.

Webbplats: www.wikmanshyttan.se

Läs mer

Deva Mecaneyes

Deva Mecaneyes utför och rationaliserar maskinteknik-
jobbet hos verkstadsföretag genom produktutveckling, produktionsutrustning och produktstöd till sina kunder. Deva Mecaneyes är organiserade i tre affärsområden; Produktionsutveckling, Mekanikkonstruktion och Utbildning.

Webbplats: www.devamecaneyes.se

Läs mer

Tritech

Tritech är en av Europas ledande leverantörer av produkter, lösningar och tekniska experttjänster för M2M (maskin-till-maskin) kommunikation, Internet of Things (”prylarnas internet”)  samt embeddedlösningar med starkt inslag av kommunikation.

Webbplats: www.tritech.se

Läs mer

Tacton Systems

Tacton är en global leverantör av mjukvara för säljkonfigurering och tjänster. Med huvudkontor i Stockholm levererar Tacton globalt direkt från huvudkontoret, samt genom lokala återförsäljare i Europa, Nordamerika och Asien.

Deva Group är, via sitt moderbolag DeVenture AB, minoritetsägare i Tacton Systems AB.

Webbplats:  www.tacton.com

Läs mer

Deva Group AB säljer Paregos AB

Efter ett drygt 3-årigt ägande har Deva Group sålt sina andelar i Paregos. Tagare är Kaigan som är en kommunikationspartner inom webb, ateljé och tryck som bland annat är kända för sin digitala tjänst som går under namnet QBank. Bolaget har, efter förvärvet av Paregos, cirka 120 anställda med lokalisering i Stockholm, Göteborg, Sundbyberg, Skellefteå och Västerås. Deva Group ser Kaigan som en utmärkt tagare med goda möjligheter att vidareutveckla Paregos.