Aros Technology Partner förvärvar FiloProcess

 

Aros Technology Partner AB (ATP) i Västerås har förvärvat majoriteten i FiloProcess AB. Grundaren och hittillsvarande ägaren Peter Långsten kvarstår som delägare.

FiloProcess är ett oberoende konsultföretag i första hand inom PLM, dvs produkter och system som stödjer utveckling, drift och underhåll av produktinformation inom hela koncerner. I ATP ingår teknikkonsulterna Tritech Technology AB och Deva Mecaneyes AB. ATP har nu ca 200 anställda med en omsättning på ca 220 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Västerås, Göteborg och Linköping.

”Genom ATP kommer FiloProcess in i en större organisation med liknande kompetenser och kundsegment som ligger i FiloProcess kärnområden. Därmed öppnar denna förändring för nya möjligheter för FiloProcess och det är ett naturligt steg i företagets framgångsrika utveckling sedan 1993.” säger Peter Långsten.

Per Vannesjö, ordförande i ATP, kommenterar att ”efterfrågan för FiloProcess tjänster, kompetenser och utbildningsprodukter från allt fler ledande internationella företag växer och vi räknar med kraftig ökning framöver.”

 


2016-10-05