Deva Group AB säljer Paregos AB

Efter ett drygt 3-årigt ägande har Deva Group sålt sina andelar i Paregos. Tagare är Kaigan som är en kommunikationspartner inom webb, ateljé och tryck som bland annat är kända för sin digitala tjänst som går under namnet QBank. Bolaget har, efter förvärvet av Paregos, cirka 120 anställda med lokalisering i Stockholm, Göteborg, Sundbyberg, Skellefteå och Västerås. Deva Group ser Kaigan som en utmärkt tagare med goda möjligheter att vidareutveckla Paregos.

Pressmeddelande om Paregos


2013-01-15