Deva Group förvärvar Vikmanshyttans Plastfabrik

Deva Group har förvärvat 91% av aktierna i AB Vikmanshyttans Plastfabrik. Bolaget är inriktat mot personlig skyddsutrustning och är global leverantör till MSA och Husqvarna avseende bland annat hörselkåpor, skyddsvisir och hjälmar. Bolaget omsätter ca 60 Mkr och har ett 50-tal anställda. Den tidigare ägaren och VDn Mats Lindgren kvarstår som tf. VD i bolaget fram till att ny VD har rekryterats. Mats Lindgren kommer dock att kvarstå under ett antal år som teknisk projektledare, ledamot i styrelsen och som ägare.


2012-03-12