Internetfabriken + Drumedar = SANT

De Västeråsbaserade bolagen Internetfabriken och Drumedar går ihop och skapar Västerås ledande webbteknikbyrå med fokus på strategier för, och produktion av, webb- och mobila tjänster. Sammanlagt kommer det gemensamma bolaget ha ett tjugotal medarbetare.

Bolagen, som båda bildades under 2000-talets början, har från starten utvecklats via ett fokus mot tidnings- och förlagsbranschen till att idag arbeta mot kunder inom de flesta branscher. Det gemensamma bolaget kommer tillsvidare att använda det sammanslagna namnet Internetfabriken/Drumedar. Det lokala investmentbolaget Deva Group AB blir majoritetsägare och Peter Engström, tidigare ägare av Drumedar, går in som delägare och affärsutvecklare i Internetfabriken/Drumedar.

”- Internetfabriken och Drumedar är båda bolag som verkar inom en mycket spännande och växande bransch där vi ser goda möjligheter att via organisk tillväxt och ytterligare förvärv konsolidera branschen och därmed skapa ett nischat bolag inom området Webbutveckling”, säger Robert Demark, arbetande styrelseordförande i Internetfabriken/Drumedar samt investeringsansvarig Deva Group.

Internetfabriken/Drumedar har som målsättning att växa både i Västerås och etablera sig i Stockholm och bolaget kommer sannolikt behöva rekrytera ett antal webbstrateger, projektledare och systemutvecklare under året.

”- Redan vid de inledande diskussionerna konstaterade vi att bolagen hade många gemensamma nämnare och att ett samgående skulle ge oss betydligt fler fördelar jämfört med att agera på egen hand”, säger Peter Engström, td. VD Drumedar.

För mer frågor kontakta Robert Demark eller Peter Engström.

Robert Demark
Mobilnr. 0704-266267
robert.demark(a)deva.se

Peter Engström
Mobilnr. 0733-448184
peter.engstrom(a)drumedar.se


2011-02-11