Memo Industriplast förvärvar 100% i Vermaplast AB

Memo Industriplast har per månadsskiftet april-maj 2011 förvärvat de sista 40%-en i Vermaplast AB av Vermavision AB och äger därmed 100%. De tidigare ägarna Ralf och Helmut Burkhard arbetar vidare i bolaget via konsultuppdrag. Johan Krona är platschef och VD är Memo Industriplasts koncernchef Kenneth Klint.

Koncernen Memo Industriplast bedöms omsätta ca 85 mkr under 2011 med verksamheter i Köping, Eskilstuna och Söderköping.


2011-05-11