Om Deva Group

Deva Group är ett familjeägt bolag vars affärsidé är att investera i, stödja och utveckla mindre och medelstora företag inom den svenska tillverkningsindustrin och konsultbolag inom IT och teknik. Strategin är att vara en långsiktig aktiv ägare och att utnyttja den långa branscherfarenhet och det starka nätverk som finns i Deva Group. Målsättningen är att tillsammans med portföljbolagens operativa ledning och personal skapa en god värdetillväxt.

Deva grundades 1999 i Teknikbyn i Västerås av Stelio Demark och Per Vannesjö, båda med ett långt förflutet inom ASEA och ABB. Tanken var att skapa ett privatägt investmentbolag som primärt skulle investera inom IT, infomedia och högteknologiska tjänsteföretag. Sedan 2006 har investeringsinriktningen breddats med att även inkludera Svensk tillverkande industri.

2004 blev DeVenture AB majortitetsägare av Deva Group och sedan 2013 äger DeVenture AB 100% av Deva Group.

Ett tjugotal investeringar har genomförts sedan Deva Group grundades. Portföljen består idag av 5 onoterade bolag som tillsammans omsätter ca 400 mkr och har drygt 350 anställda.

Samarbeten

svca

Deva Group är medlem i Svenska Riskkapitalföreningen. Läs mer på www.svca.se