Investeringsprocessen

Varje investering inleds med ett första resonemang för att se lära känna varandra och för att se vilka möjligheter som finns. Om båda parter ser möjligheter för investering och utveckling, går vi vidare med en fördjupad analys och utformar ett affärsupplägg. När vi är överens om upplägget formulerar vi ett Letter of Intent – en avsiktsförklaring, där vi beskriver vår överenskommelse och våra avsikter.

När alla förberedelser och nödvändiga åtgärder är vidtagna avslutas affären med förvärv, och arbetet med att utveckla företaget kan inledas.

invest_process