Investeringsstrategi

Investeringsinriktning

Deva Group investerar i första hand i industri- och tjänsteföretag som omsätter upp till 150 MSEK. Vi föredrar majoritetsägande så att energin kan fokuseras på att genomföra konstruktiva lönsamma aktiviteter. Det ska vara mer verkstad och mindre snack, inte tvärtom. Vi tycker att företag med specifik kompetens, produkt- och kundprofil är särskilt intressanta, eftersom vägen till utveckling och större lönsamhet då är både tydligare och kortare än hos företag vars eventuella värde ligger i oprövade idéer.

Typiska investeringssituationer

Intressanta investeringssituationer kan vara företag i en situation där det behövs energitillskott i form av externt kapital, speciell branscherfarenhet och nätverk för utveckling och tillväxt. Vi kan också se intressanta investeringssituationer i samband med ägarsuccession vid generationsskifte i ett familjeföretag, management buy-outs, eller när ett företag behöver en partner som kan ta över viss verksamhet i samband med en renodlingsprocess.

Vad kan vi tillföra?

  • Industriell specialist- och processkompetens
  • Erfarenhet och kompetens kring konsultverksamhet (IT, management, teknik)
  • Nätverk inom tillverkning, logistik, försäljning och ekonomi
  • Effektivt utnyttjande av ny teknologi
  • Aktivt långsiktigt ägande
  • Relationer med större investerare